Post Single Page

Grupa Vidoq partnerem produkcji filmu o Kazimierzu Dolnym

vadmin

In Press Posted

Nałęczowska Fundacja Szuki MaMePro zaprosiła Grupę Vidoq do współpracy przy realizacji projektu pn. Powstanie filmu dokumentalnego „Kazimierz unicestwiona idylla” o artystach Kolonii Artystycznej Kazimierza Dolnego.

„Kazimierz – unicestwiona Idylla” to dokumentalna opowieść o fenomenie miasteczka Kazimierz Dolny nad Wisłą,  o jego minionej  historii,  a także  współczesnej,  artystycznej, magicznej aurze.

Unicestwiona idylla to „krzyk historii” o zbrodniczym gwałcie dokonanym na narodzie żydowskim, jego sztuce, cywilizacji i kulturze, bestialsko eksterminowanego w czasie II wojny światowej tylko dlatego, że byli Żydami.

Film w reżyserii Wiesława Dąbrowskiego opowie także o fenomenie odrodzonego z ruin współczesnego Kazimierza Dolnego owianego artystyczno – literacką legendą, nieprzemijającym sentymentalnym magnetyzmem krajobrazowym, malarsko – filmowo – poetycką aurą i unikatowych walorach turystycznych i weekendowych eskapad.  Kazimierz to perła renesansowej architektury w subregionie lubelskim.

Premiera filmu odbędzie się 14 września w Kazimierzu Dolnym. Więcej informacji już wkrótce.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

„EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

W ramach naboru wniosków: Promocja kultury i lokalnych zwyczajów

Numer publikacji: 3/LPK/ZiK/2014

 

Bez kategorii

Album Studio