Kontakt

Adres

Biuro:
+48 22 243 38 04
kontakt@vidoq.pl
Żupnicza 17,
03-821 Warszawa
NIP: 951-23-38-497

 

Kontakt dla klientów:
Ewa Jabłonowska
ewa.jablonowska@vidoq.pl

 

Praca:
praca@vidoq.pl

Grupa VIDOQ Sp. z o.o., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, NIP: 951-23-38-497, REGON: 142918280, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Wydz XIII Gospodarczy KRS pod nr 0000384847, wysokość kapitału zakładowego 30 000,00 zł